08047180470
ഭരണസമിതി
ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ്
ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ
ബഹു: മുഖ്യമന്ത്രി & ബഹു: ഐ.ടി വകുപ്പ് മന്ത്രി
കേരള സർക്കാർ
ചെയർമാൻ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ്
CEO, Kerala Startup Mission
Convener
Principal Secretary Electronics & IT
Member
Principal Secretary / Secretary, Industries
Member
Principal Secretary / Secretary, Science & Technology
Member
Principal Secretary / Secretary, Agriculture
Member
Principal Secretary / Secretary, Higher Education
Member
Principal Secretary / Secretary, Finance
Member
Dr. Saji Gopinath, Vice Chancellor, Digital University of
Kerala
Member
Vice Chancellor, APJ Abdul Kalam Technological University
Member
Chief Executive Officer, IT Parks Kerala
Member
Managing Director, KINFRA
Member
Shri. Paul Basil, Founder of Villgrow (India’s leading social
incubator)
Member
Shri. Babu Sivadasan, Chief Executive Officer, Envestnet
Member
Member
Shri. Shilen Sugunan, Founder Malabar Angels and Ex Chief
Executive Officer, Arbitron
Member
Shri. Sam Santhosh – Chairman, MedGenome Labs
Member
Shri. Anish Achuthan, Chief Executive Officer, Open (Neo
Banking product Co.)
Member
Shri. Rajesh Nair, Kerala Head, Ernst & Young Global Limited
Member
Shri. Sharoon Shamsuddin, Chief Executive Officer, Sands
International & ISYX Technologies
Member
എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ
ഡേ. രത്തൻ. യു. കേൽക്കർ ഐ.എ.എസ്
സെക്രട്ടറി (ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഐ.ടി. വകുപ്പ്)
കേരള സർക്കാർ
ചെയർമാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ
Secretary and Registrar, KSUM
Convener
Principal Secretary / Secretary, Higher Education
Member
Secretary Finance (Expenditure)
Member
The Chief Executive Officer, Kerala IT Parks
Member
Director, International Centre for Free and Open Source Software
Member
Managing Director, Kerala State IT Infrastructure Limited
Member
The Managing Director, KINFRA
Member
Director, Indian Institute of Information Technology Management - Kerala
Member
Director, Kerala State IT Mission
Member
Representative of Bharat Petroleum Corporation Limited
Member
Chief Executive Officer, Kerala Startup Mission
Member
കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ടീം അംഗങ്ങൾ
ശ്രീ അനൂപ് അംബിക
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഫീസർ
ശ്രീ ബി. ശ്രീകുമാരൻ നായർ
സെക്രട്ടറി & റജിസ്ട്രാർ
Business Development, Startup Life Cycle & IT
അശോക് കുരിയൻ പഞ്ഞിക്കാരൻ
സീനിയർ മാനേജർ
പ്രജീത്ത് പ്രഭാകരൻ
അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ
അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
വിശാൽ ബി
ടെക്നിക്കൽ ഒഫീസർ
വരുൺ ജി
ടെക്നിക്കൽ ഒഫീസർ
ആര്യ ക്രിഷ്ണൻ
ടെക്നിക്കൽ ഒഫീസർ
image 1.svg
ആദിത്യ എസ് വി
അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
അഷിത വി എ
അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
സവാദ് നുല്ലിപ്പടി സയ്യിദ്
പ്രോജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ
അരുൻ എൻ ആർ
പ്രൊജക്റ്റ് അസ്സോസിയേറ്റ്
സിദ്ധാർത്ഥ് മേനോൻ
സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർ
അഭിഷേയ്ക് ജെ പ്രകാശ്
പ്രോജക്റ്റ് അസ്സിസ്റ്റന്റ്
Funding, Global Linkage and Evangelization
നാസിഫ് എൻ എം
അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
ശാലിനി വി ആർ
അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
ദീപു ക്രിഷ്ണൻ പി ആർ
അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
ബെർജിൻ എസ് റസ്സെൽ
അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
രാഹുൽ ഷാ
പ്രോജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ
ആദർശ് വി
പ്രോജക്റ്റ് അസ്സിസ്റ്റന്റ്
Grants/Loans, Procurement and Compliance
സൂര്യ തങ്കം എസ്
മാനേജർ
ജിനേഷ് മാത്യൂ
അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
അരുൺ ഗിരീശൻ
അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
ബേസിൽ അബ്രഹാം
പ്രോജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ
ദിവ്യ ക്ലെമന്റ്
പ്രൊജക്റ്റ് അസ്സോസിയേറ്റ്
സാജിദ് എസ്
പ്രൊജക്റ്റ് അസ്സോസിയേറ്റ്
Incubators, Accelerators & Knowledge Labs
B Karthik Parasuram
Project Director
Vinod Kumar B G
Technical Officer
Yadu Sharon
Technical Officer
Rahul S Rajan
Technical Officer
Jogin Francis
Technical Officer
Abhilash V T
Technical Officer
Abhijith P
Assistant Manager
Vignesh R
Project Officer
Krishnakumar M
Project Coordinator
Akhosh Shivan
Project Associate
Infrastructure
Sumi P
Manager
S L Kishore Kumar
Junior Engineer
Anjali K
Junior Engineer
Geo Mathew
Junior Engineer
Administration & Human Resources
Divya Lekshmy G S
Assistant Manager
Muhammed Sageer
Administrative Officer cum Facilities Manager
Sajna A
Executive Admin
Manu S
Project Associate
Mahesh K K
Project Assistant
Reshma S
Malayalam Typist
Shajahan Ibrahim
Project Associate
Sheba Ann Mathew
Front Office Executive
Finance & Accounts
James Joseph
Finance Consultant
Mary Thomas
Manager
Athul S
Assistant Manager (Accounts)
Gokul V
Executive
Adarsh M
Accounts Assistant
Nizar Ahammed G
Project Executive