08047180470
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാന്‍
കേരളാ സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ അപ്പ് മിഷന്‍
ജി3ബി, തേജസ്വിനി ടെക്നോപാര്‍ക്ക്,, തിരുവനന്തപുരം
08047180470
0471-2700270
കേരളാ ടെക്നോളജി ഇന്നവേഷന്‍ സോണ്‍
കിന്‍ഫ്ര ഹൈ-ടെക് പാര്‍ക്ക്, കളമശ്ശേരി, എറണാകുളം
08047180470
0484-2977137
കേരളാ സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ അപ്പ് മിഷന്‍ - കാലികറ്റ്
2 നില, യു.എല്‍ സൈബര്‍പാര്‍ക്, കാലികറ്റ് 
08047180470
കേരളാ സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ അപ്പ് മിഷന്‍ - കാസര്‍ഗോഡ്‌
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, കാസര്‍ഗോഡ്‌
08047180470
കേരളാ സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ അപ്പ് മിഷന്‍ - പാലക്കാട്
പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, പാലക്കാട്
08047180470